Lufthansa

Wyższe ceny biletów w Lufthansie

Generic 468x60

Nowy rok często oznacza różnego rodzaju podwyżki, nie inaczej jest również w sektorze usług lotniczych, niektórzy przewoźnicy zapowiadają możliwe podniesienie cen biletów lotniczych. Wiele wskazuje na to, że taki komunikat wyda również niemiecka Lufthansa, jedna z najpopularniejszych europejskich linii lotniczych.

Spodziewana podwyżka cen biletów wiąże się z koniecznością poniesienia przez przewoźnika większych kosztów w związku z podwyżką opłat za certyfikaty uprawniające do emisji dwutlenku węgla. Koszty związane z certyfikatem mogą wynieść nawet sto kilkadziesiąt milionów euro. Nietrudno się domyślić, że ostatecznie, przynajmniej w części, podwyżkę sfinansują klienci.

Wyższe ceny zostaną wprowadzone na trasach krótszych, europejskich. Przewoźnicy lotniczy zostali obciążeni większymi kosztami po włączeniu ich do funkcjonującego w Unii Europejskiej systemu handlu emisjami. System dotyczy krajów unijnych, w związku z tym  wyższym kosztom związanym z realizacją ekologicznej polityki UE będą musieli sprostać przewoźnicy z krajów unijnych.


Zobacz również

Brak komentarzy

Odpowiedz

europa2 Image Banner 750 x 100